METODA, KTERÁ VÁS NADCHNE

Metoda banner

INTERAKTIVNÍ = neustálá dynamická interakce mezi lektorem a studentem

EFEKTIVNÍ = naučíte se hovořit zhruba za polovinu času oproti ostatním metodám, bez přemýšlení o gramatice

ZÁBAVNÁ = špičkoví lektoři vedou výuku hravou formou, která odbourává strach udělat chybu


Ukázková lekce ZDARMA

NEJČASTĚJŠÍM PROBLÉMEM JE STRACH Z MLUVENÍ

Ve škole nás učili cizí jazyky analyzovat a chápat podle gramatiky a pravidel, slovíčka se učit zpaměti, bez souvislosti a prožitku a vyplňovat spoustu cvičení. Zkrátka levou hemisférou, logicky, jako třeba matematiku. Výsledkem je většinou to, že nad vším moc přemýšlíme a máme strach udělat chybu, protože i za tu se snížila známka a my si tak vypěstovali přesvědčení, že když to není bez chyby, je to celé špatně. Nečekaná komunikace s cizincem nás zaskočí a my si až po chvíli vzpomeneme, že jsme to přeci věděli. 

PŘIROZENÉ JE ALE UČIT SE JAZYKY PROŽITKEM

poslechem, mluvením, interakcí s někým, kdo nás vede a opravuje, asociací zvuku slov s emocemi a situacemi, zkrátka pravou hemisférou. Tento proces ale známe! Takto jsme se naučili náš mateřský jazyk. A takto se jazyk naučí lidé nejrychleji při pobytu v zahraničí - interakcí. 

Principy banner


POMŮŽE VÁM:

 • v pohodě zvládat běžnou konverzaci s cizincem
 • zvýšit si sebevědomí při vyjadřování
 • zbavit se strachu z mluvení
 • zvykat si na cizí jazyk jako mateřský jazyk
 • učit se přirozeným způsobem – mluvením
 • okamžitě využívat získané vědomosti v praxi
 • novou látku ukotvovat v dlouhodobé paměti
Na vlstní kůži


Jak v praxi vypadají naše hodiny?

 • Dynamika  - budete maximálně soustředění na výuku

 • Komunikativnost – mluvíte víc než lektor

 • Praktičnost – učíte se slovíčka a fráze do běžného života

 • Efektivita – dosahujete reálných výsledků v krátkém čase

 • Profesionalita – lektoři následují metodiku, která je vám přizpůsobena na míru 

 • Zábava – užíváte si hodiny plné legrace a pohody 

UČEBNÍ POMŮCKY

Učebnice MP3 Mobilní aplikace Online cvičení

                                                    

Direct Method for English©

Jsme součásní mezinárodní sítě jazykových škol, které využívají licencovaný systém Direct Method. Licence se uděluje jen školám, které spňují náročná kvalitativní kritéria a jejichž lektoři jsou speciálně vyškolení. Proto jsme hrdí na to, že patříme do celosvětové sítě Direct Method partnerských škol, kterých je více než 500 ve více než 20 zemích světa.

Výuka probíhá individuálně, nebo v malých skupinkách do 5 studentů. Studenti na hodinách mluví 5 až 6-krát častěji, než na lekcích "tradičních" metod. Je to dáno tím, že lektor neustále klade otázky a studenti jsou náhodně vyvoláváni k odpovědím. Lektor studenta vždy vede k rychlé odpovědi, takže i úplný začátečník skutečně hovoří v celých větách už od první hodiny. To způsobí, že se po několika lekcích odbourá strach z mluvení a student získá potřebné sebevědomí.

Takové hodiny dokážou vést pouze zkušení lektoři s dobrými pedagogickými vlastnostmi a praxí. Na hodinách se totiž používá minimum češtiny a lektor vysvětluje téměř vše v angličtině. Kromě toho musí zvládnout udržovat tempo hodiny, aby byli studenti neustále soustředěni. 

V menší míře je kladený důraz na gramatiku – paradoxně ji však studenti přesto ovládají a zúčastňují se úspěšně Cambridgeských testů (FCE a PET). Důvod je velice jednoduchý – gramatika se učí přirozenou cestou. Student se neučí teoretická pravidla, ale cítí, kdy a jak gramatiku správně použít. Přesně tak jako ve svém rodném jazyce.  

 

Lucie Roubíčková

                          

Lucie Roubíčková - majitelka a ředitelka školy
Studovala angličtinu během svého sedmiletého pobytu v Kalifornii. Je držitelkou několika certifikátů, překladatelkou knih, tlumočnicí. Výuce se věnuje od roku 2005, v roce 2010 se stala ředitelkou a později majitelkou této jazykové školy. Věnuje se vedení a rozvoji školy, inspiruje lektory a dohlíží na to, aby její tým pomáhal klientům školy dosahovat co nejlepších výsledků a skvělého pocitu z jejich progresu. 

"Každý z našich lektorů prochází speciálním interním tréninkem, který zajistí, že jeho dovednosti jsou dostatečné k samostatnému vedení lekcí formou DME©. Naši lektoři mohou sami učit až poté, co jsme si 100 % jisti, že dokáží vést hodinu na nejvyšší kvalitativní úrovni. Jsou to profesionálové a na hodinách podávají špičkové výkony. 

Pravidelné konzultace celého lektorského týmu zajišťují neustálý dohled a kalibraci způsobu výuky u všech studentů. Tým úzce spolupracuje a hledá co nejlepší a nejefektivnější nástroje, jak pracovat s jednotlivými studenty, s ohledem nejen na jejich dispozice, ale také s ohledem na metodiku a psychologii výuky. Díky takovémuto vnitřnímu nastavení škola u svých klientů dosahuje vynikajících výsledků. V tomto ohledu se mezi jazykovými školami řadíme mezi naprosté výjimky. Všichni naši lektoři jsou interními programy podporováni v profesním rozvoji a společně tvoří stabilní tým, který v současné době čítá okolo dvanácti lektorů. Všichni se specializují na výuku anglického jazyka a 99% z nich absolvovalo dlouhodobý pobyt v anglicky hovořících zemích."

                                                                                                                                                     Lucie Roubíčková