DME© - METODA, KTERÁ VÁM ROZVÁŽE JAZYK!

Dovolujeme si Vám představit tzv. "přímou" metodu, která obrátí Váš vztah k učení se jazyků doslova NARUBY!!

Tato metoda Vám pomůže:

 • v pohodě zvládat běžnou konverzaci s cizincem
 • zvýšit si sebevědomí při vyjadřování
 • zbavit se strachu z mluvení
 • zvykat si na cizí jazyk jako mateřský jazyk
 • učit se přirozeným způsobem – mluvením
 • okamžitě využívat získané vědomosti v praxi

Klíčovým slovem je přímost

Přímost znamená, že student je nucen mluvit od první hodiny. Všechny naše jazykové programy jsou vyučované konverzačním stylem. Komunikativnost našich hodin zaručují, kromě metod samotných, také našispeciálně vyškolení profi lektoři. Udržují tempo a dynamiku hodin tak, aby studenti byli soustředění na 100%. 

Jak v praxi vypadají naše hodiny?

 • Dynamika  - budeš maximálně soustředěný na výuku

 • Komunikativnost – mluvíš víc než lektor

 • Praktičnost – učíš se fráze do běžného života

 • Efektivita – dosahuješ reálných výsledků v krátkém čase

 • Profesionalita – jsi stále v obraze podle plánu výuky

 • Zábava – užíváš si hodiny plné srandy a pohody 

Všechny naše jazykové kurzy jsou vyučovány konverzačním stylem. Komunikativnost výuky zajišťuje kvalitní licencovaná metoda, kterou používáme. Společným jmenovatelem těchto anglických kurzů je "přímost" - student hovoří od první hodiny.


Direct Method for English  &  Direktes Deutsch

Jsme součásní sítě jazykových škol, které využívají licencovaný systém Direct method. Jde o systém výuky cizích jazyků (momentálně angličtiny a němčiny, brzy i francouzštiny, španělštiny a ruštiny). Licence se uděluje jen školám, které splňují náročná kvalitativní kritéria a jejichž lektoři jsou speciálně vyškoleni. I proto dnes patříme do celosvětové sítě Direct Method partnerských škol, kterých je více než 500 ve více než 20 zemích světa.

Funkčnost má svoje pravidla

Jasným rozlišujícím prvkem je simulování cizojazyčného prostředí, ve kterém jsou studenti nuceni mluvit až 6x častěji než při tradičních metodách. Z toho důvodu jsou vytvářeny menší skupinky, aby měl každý dostatečný prostor projevit se. Výsledkem je odbourání strachu z mluvení, získání potřebného sebevědomí a mnohem lepšíporozumění mluvenému cizímu jazyku.

Způsob učení je přirozený, jako když si malé děti osvojují mateřský jazyk – nejprve jen opakují slova a spojení, později začnou chápat jejich význam a nakonec umí samy věty sestavovat.

Gramatika je vysvětlována přímo v praxi, v reálných situacích. Psaní diktátů a nácvik poslechu jsou proto jen doplňkové aktivity.

Důkazem funkčnosti této metody je až 97% úspěšnost studentů při Cambridgských testech (FCE a PET).

Používané materiály

Používáme profesionálně sestavené učebnice, které obsahují aktuální slovní zásobu, jednoduše vysvětlenou gramatiku, překlady ve všech významech a fonetickou transkripci slovíček. Vznikly na základě spolupráce expertů i lektorů z oblasti výuky cizích jazyků a mají velmi praktický intuitivní design.

Navíc dostane každý náš student CD s nahrávkami hodin a cvičení zdarma. Obsahuje potřebné informace, diktáty, čtení, cvičení a také překlady slovní zásoby do češtiny.                                                          


Direct Method for English®

logo_dme_smal

Direct method for English® je jedním z nejefektivnějších a nejpraktičtějších způsobů, jak se naučit všeobecnou angličtinu a především ji zároveň aktivně používat.  

Velice laicky řečeno, jde o výuku NARUBY. Nejprve se student učí hovořit, teprve posléze číst a až následně psát a gramatiku. V podstatě stejně, jako jsme se učili mateřský jazyk, nebo jako bychom se učili angličtinu v anglicky mluvící zemi.

Jde o licencovaný systém výuky, který na český trh vstoupil v září 2009. Tato metoda vychází z principů přímých metod, které dále zdokonalila a vylepšila. Ve světě je jejích přirozeným nástupcem. Důvod je jednoduchý: Principy přímych metod zůstaly zachovány, ale vylepšily se nedostatky, které nebyly pravidelně aktualizovány. V zahraničí projevilo až 95 % studentů výraznou spokojenost s přechodem na Direct method for English®. Pro více informací o rozdílech prosím navštivte stránku http://cz.directmethod.eu/ .

Systém Direct Method for English® je založený na přímé metodě výuky angličtiny (což znamená, že pokud se chcete naučit mluvit anglicky, musíte co nejvíce anglicky mluvit) a je sestavený pro studium všeobecné angličtiny. Metodicky je tedy zaměřený na řízenou konverzaci, přičemž studentovi simuluje anglicky hovořící prostředí.

Výuka probíhá v menších skupinách, studenti na hodinách mluví 5 až 6-krát častěji než na "tradičních" hodinách. Je to dáno tím, že lektor neustále klade otázky a studenti jsou náhodně vyvoláváni k odpovědím. Lektor studenta vždy "tlačí" k odpovědi, čehož výsledkem je, že student skutečně mluví anglicky již od první hodiny. To způsobí, že komunikační bariéra se po několika hodinách překoná, odbourá se strach z mluvení a student získává potřebné sebevědomí.

Studenti se tedy učí jazyk přirozenou cestou – jako malé děti – nejprve pouze opakují slova a věty, později je začnou chápat a nakonec je začnou sami používat. Dalším podstatným znakem je lepší porozumění mluvené angličtině. Je to proto, že student musí být na hodinách 100 % soustředěný na jazyk, a tedy na porozumění.

Takové hodiny dokážou vést pouze zkušení lektoři s dobrými pedagogickými vlastnostmi a praxí. Na hodinách se totiž používá minimum češtiny a lektor vysvětluje téměř vše v angličtině. Kromě toho musí zvládnout udržovat tempo hodiny, aby byli studenti neustále soustředěni. Z těchto příčin se licence k používání této metody udělují pouze školám, které splňují přísná kvalitativní kritéria.

V menší míře je kladený důraz na gramatiku – paradoxně ji však studenti přesto ovládají a zúčastňují se úspěšně Cambridgeských testů (FCE a PET). Důvod je velice jednoduchý – gramatika se učí přirozenou cestou. Student se neučí teoretická pravidla, ale cítí, kdy a jak gramatiku správně použít. Přesně tak jako ve svém rodném jazyce.  

DME a Callanova metoda
Callanova metoda je založena na podobném principu a DME. Obojí spočívá na principu systematických a řízených dialogů, které dělají výuku přirozenou, zábavnou, ale přitom stále intenzivní. Gramatika a psaný jazyk je vyučován v návaznosti na znalost dané látky v mluvené podobě. Je to tedy přesně naopak, než se vyučuje na českých základních a středních školách.

Učební materiály:

Při vyučovacích hodinách se používají profesionálně sestavené učebnice, které obsahují aktuální slovní zásobu, překlady slovíček se všemi jejich významy, fonetickou transkripci slovíček, registr slovní zásoby, jednoduše vysvětlenou gramatiku na praktických příkladech, kompletní diktáty a cvičení, přátelský a velmi praktický design a to vše v českém překladu. Učebnice jsou výsledkem spolupráce expertů a lektorů z oblasti výuky angličtiny a kvalitativně splňují požadavky moderního studenta.

Každý student automaticky získává ZDARMA CD s nahrávkami hodin a lekcí pro rychlejší pokroky. CD (mp3) je automaticky součástí každé studentské učebnice. CD obsahuje všechny potřebné informace, aby byl student neustále s angličtinou v kontaktu – v práci, autě a při cestování. Obsahuje nahrávky z hodin, diktáty, čtení a cvičení. CD jsou nahrány profesionály na angličtinu a přeloženy do češtiny.

cd_de_small

 

Aby se studenti učili rychleji, je součástí metody také ZDARMA integrovaný systém online výuky v příjemném a přehledném uživatelském rozhraní. Online výuka obsahuje: více než 500 gramatických cvičení a cvičení na slovní zásobu a více než 100 diktátů. Student tak získává dalších 100 hodin angličtiny navíc. Pokud máte zájem o nahlédnutí do ukázkové internetové výuky, prosím klikněte zde

 

Licenční ochrana:

S ohledem na vysokou kvalitu metody ji mohou používat pouze licencované jazykové školy. Je to z důvodu zaručení výsledků, ochrany studentů před nekvalitními jazykovými školami, a tedy i z důvodu zachování dobrého jména metody

               
Pokud se chcete dozvědět více, máte možnost přihlásit se na nezávaznou ukázkovou hodinu ZDARMA

Kompletní informace o metodě Direct method for English® naleznete na oficiální stránce http://www.dllab.eu/direct-method .


Lucie Roubíčková - ŘEDITELKA ŠKOLY

Lucie Roubíčková

                          

Studovala angličtinu během svého sedmiletého pobytu v Kalifornii. Je držitelkou několika certifikátů, překladatelkou knih, tlumočnicí. Výuce se věnuje od roku 2005, v roce 2009 začala spolupracovat s partnerskou školou Empire v Praze, která se zabývá výukou DME ©. V současné době se věnuje vedení a rozvoji školy, inspiruje lektory a dohlíží na to, aby její tým pomáhal klientům školy dosahovat co nejlepších výsledků a skvělého pocitu z jejich progresu. 

Každý z našich lektorů prochází speciálním interním tréninkem, který zajistí, že jeho dovednosti jsou dostatečné k amostatnému vedení lekcí formou DME ®. Naši lektoři mohou sami učit až poté, co jsme si 100 % jisti, že dokáží vést hodinu na nejvyšší kvalitativní úrovni. Jsou to profesionálové a na hodinách podávají špičkové výkony. 

Pravidelné konzultace celého lektorského týmu zajišťují neustálý dohled a kalibraci způsobu výuky u všech studentů. Tým úzce spolupracuje a hledá co nejlepší a nejefektivnější nástroje, jak pracovat s jednotlivými studenty, s ohledem nejen na jejich dispozice, ale také s ohledem na metodiku a psychologii výuky. Díky takovémuto vnitřnímu nastavení škola u svých klientů dosahuje vynikajících výsledků. V tomto ohledu se mezi jazykovými školami řadíme mezi naprosté výjimky. Všichni naši lektoři jsou interními programy podporováni v profesním rozvoji a společně tvoří stabilní tým, který v současné době čítá okolo dvanácti lektorů. Všichni se specializují na výuku anglického jazyka a 99% z nich absolvovalo dlouhodobý pobyt v anglicky hovořících zemích.