ONLINE ZÓNA PRO STUDENTY

Je možné naučit se angličtinu online?

V dnešní době existuje stále málo plnohodnotných online vzdělávacích programů. Při studiu cizího jazyka je stále klíčovým faktorem lektor a jeho přítomnost. Jako nejefektivnější se jeví správná kombinace reálných hodin a doplňkových aktivit, které student může dělat online ve formě úkolů. Na takovém principu funguje i naše online výuka angličtiny.

 

Jak funguje naše online angličtina?

Součástí našich kurzů angličtiny je i online výuka. Každý student, který studuje v našem kurzu dostává automaticky bezplatný přístup do online platformy. V této platformě se nachází množství interaktivních cvičení rozdělených podle lekcí, na kterých si procvičíte konkrétní dovednost (čtení, psaní, poslech). Online výuka je tak účinným doplňkem reálných hodin. Studenti jsou tak v kontaktu s angličtinou i z pohodlí svého domova nebo v práci.

  

Co student takto získá?

  • Zlepšení v psaní diktátů
  • Rychlejší porozumění anglickému mluvenému slovu
  • Přesnější sestavování vět a větných konstrukcí
  • Rychlejší zapamatování nové slovní zásoby

 

Internetová výuka obsahuje:

  • více než 100 diktátů
  • více než 500 gramatických cvičení a cvičení na slovní zásobu
  • více než 100 hodin angličtiny online

x